speaker-photo

Prof. dr hab. Aleksander Bobko

Senator RP, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. Aleksander Bobko urodził się 23 marca 1960 r., w Przemyślu, jednak prawie całe swoje życie spędził w Rzeszowie, w którym ukończył Szkołę Podstawową nr 15 i III Liceum Ogólnokształcące. Po ukończonych studiach prof. Bobko wrócił do Rzeszowa, gdzie razem z żoną wychowali dwójkę dzieci Paulinę i Bartosza. Prof. A. Bobko jest dumnym dziadkiem trojga wnucząt.

W 1984 r., prof. Aleksander Bobko ukończył informatykę w Akademii Górniczo-Hutniczej, a także filozofię – w 1985 r. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (dawniej: Papieska Akademia Teologiczna), a w 1987 r. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. A. Bobko w latach 1985- 97 był asystentem ks. prof. Józefa Tischnera w Papieskiej Akademii Teologicznej, i pracował także w Akademii Górniczo Hutniczej. W latach 1987-89 prof. Aleksander Bobko, studiował na Uniwersytecie we Fryburgu Badeńskim, a następnie odbył staże naukowe w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach (1994, 1995 i 1997 r.).

Od 1989 r., prof. A. Bobko pracuje jako nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Rzeszowskim (wcześniej WSP) i Uniwersytecie Papieskim JPII w Krakowie, z którym w roku 2015, ze względu na objęcie funkcji sekretarza stanu w MNiSW, zawiesił współpracę. W 1991 r., prof. Aleksander Bobko uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 1996 r., stopień doktora habilitowanego. W 2009 r., prof. Bobko otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Prof. Bobko specjalizuje się w klasycznej filozofii niemieckiej i współczesnej problematyce moralnej i polityczno-społecznej. Jest autorem ponad 50 publikacji, w tym 6 książek po polsku, niemiecku i angielsku. Prof. A. Bobko jest tłumaczem dzieł Immanuela Kanta i znawcą filozofii Józefa Tischnera. Był zapraszany na wykłady do wielu krajów europejskich, a także do USA, Brazylii, Chin, Korei Południowej.

Prof. Aleksander Bobko w Uniwersytecie Rzeszowskim pełnił funkcję prodziekana (2002-2005) i dziekana (2005-2008) Wydziału Socjologiczno-Historycznego, a w latach 2008-2012 był prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą. W 2012 r., prof. Bobko został wybrany na rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Funkcję tę pełnił do grudnia 2015 r., kiedy otrzymał nominację na sekretarza stanu w MNiSW.

W czasie kiedy rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego był prof. A. Bobko udało się znacząco wzbogacić materialną bazę uczelni; rozbudowano i wyposażono trzy kampusy uczelniane, powstały nowe kierunki studiów, w tym długo wyczekiwany kierunek lekarski. W tym okresie doktorem honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego został abp. Ignacy Tokarczuk, wręczono Wielki Medal UR osobom zasłużony dla Rzeszowa m.in. Antoniemu Kopaczewskiemu i ks. Józefowi Sondejowi. Prof. Aleksander Bobko jako rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego bardzo mocno wspierał działania i inicjatywy studenckie.

Prof. Aleksander Bobko jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Towarzystwa im. Görresa (Görres Gesselschaft), a także zastępcą przewodniczącej Kuratorium Polsko – Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. W latach 2006-2007 prof. Bobko pracował w Zespole ds. Aksjologicznych Podstaw Konstytucji, powołanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego.

W latach 1998-2002, prof. Bobko był radnym miasta Rzeszowa oraz członkiem Zarządu Miasta.
W wolnych chwilach prof. Bobko uprawia sport w szczególności piłkę nożną, pływanie, jazdę na nartach, a także gra w brydża sportowego, w którym razem z żoną wielokrotnie zdobywali turniejowe laury. Ponadto prof. Bobko amatorsko gra na gitarze i pianinie