speaker-photo

Prof. dr hab. Cezary Kowalewski

Uniwersytet medyczny w Warszawie

Cezary Kowalewski (ur. 1954) – polski farmaceuta, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność farmakologia.

Do 2016 prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, aktualnie kierownik Zakładu Farmakologii na tymże wydziale. Członek Polskiej Akademii Nauk Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych. Tytuł profesora otrzymał w 2007 roku.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.10-13.30 28 września 2021 r

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości - preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.