speaker-photo

Piotr Wiatrowski

Główny Specjalista w Departamencie Innowacyjności i Komunikacji Urzędu Patentowego RP

Główny Specjalista w Departamencie Innowacyjności i Komunikacji Urzędu Patentowego RP.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze handlu międzynarodowego oraz krajowego, branży retali, obsłudze klienta oraz administracji publicznej.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

W codziennej pracy zawodowej zajmuje się m.in. prowadzeniem wykładów o tematyce poświęconej ochronie własności intelektualnej skierowanych do różnych grup słuchaczy, organizacją oraz moderowaniem wydarzeń poświęconych tematyce IP, działaniami informacyjnymi z zakresu programu dofinansowania do nowych zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej w ramach programu SME Fund skierowanymi do przedsiębiorców, a także śledzeniem nowinek dotyczących innowacji i ochrony własności przemysłowej.