speaker-photo

Piotr Stec

Dyrektor Operacyjny, Electreecity

Ekspert lean manufacturing, KAIZEN oraz metodologii 5S z globalnym doświadczeniem w kierowaniu projektami i jednostkami produkcyjnymi w branży pojazdów samochodowych.

Przedsiębiorca i innowator pasjonujący się budowaniem organizacji opartych na mocnych stronach i talentach współpracowników. Wróg mądrości potocznej i konwencjonalnej wiedzy, pasjonat faktów i danych.

Entuzjasta pojazdów elektrycznych i rewolucyjnych zmian, które ze sobą niosą. Zatroskany stanem, w jakim przekazujemy Ziemię przyszłym pokoleniom. Ojciec trojga dzieci.

Executive with global experience leading high profile projects and operations, implementing lean manufacturing, continuous improvement and 5S methodologies that drive positive change within a wide range of automotive manufacturing.
Entrepreneur passionate about building organizations on people’s strengths and talents.
Enthusiast of electric mobility and revolutionary change it will bring to our world. Rejects conventional wisdom, cares in what condition earth will be passed to next generations. Father of 3.