speaker-photo

Piotr Brylski

Radca prezesa, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Radca prezesa Urzędu Patentowego RP, pełniący funkcję asystenta prezesa. Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, stypendysta na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu w Göteborgu i absolwent Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Absolwent podyplomowych studiów z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów doktoranckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach których przygotowuje rozprawę doktorską o systemie komunikacji na linii rząd-media.