speaker-photo

Paulina Jaworska-Kot

Główny specjalista w Departamencie Promocji i Wspierania Innowacyjności, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Główny Specjalista w Urzędzie Patentowym RP; od 2011 roku zajmuje  się działalnością promocyjną Urzędu oraz realizuje przedsięwzięcia na rzecz wspierania innowacyjności. W 2017 roku ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi szkolenia i wykłady adresowane do różnych środowisk  na temat ochrony własności intelektualnej.