speaker-photo

Mgr Monika Pintal – Ślimak

Prezes Zarządu, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Od 22 lat pracuje jako diagnosta laboratoryjny. Przeszła wszystkie szczeble rozwoju zawodowego - od asystenta do kierownika MLD. Pracowała w publicznym i niepublicznym sektorze ochrony zdrowia, również w laboratorium coviodowym. Pracę diagnostów zna od podszewki i utożsamia się z problemami pracowników laboratoriów.

Od lat działa w samorządzie zawodowym diagnostów laboratoryjnych, wspierał w działaniach również związki zawodowe.

Ukończyła Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi ukończyła studia doktoranckie i kończy doktorat, którego tematem są wskaźniki jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Ukończyła studia MBA w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Audytor Systemów Zarządzania Jakością, specjalista ds. szkoleń dla menedżerów ochrony zdrowia oraz diagnostów.

Całą swoją pracę poświęciła podniesieniu rangi zawodu diagnosty laboratoryjnego, to priorytet tej kadencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Jako Prezes KRDL stawia na jedność i współpracę.

17:45- 21:00

19 Października 2023 r.

Inteligentny rozwój dla zdrowia społeczeństwa

Medycyna jest dziedziną nauki, w której inteligentny rozwój jest niezwykle ważny. Nowe technologie, badania i rozwój produktów leczniczych czy w innowacyjne terapie to zagadnienia, które wpływają na stan zdrowia społeczeństwa na wielu płaszczyznach – od diagnostyki po proces leczenia.

Na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju przedstawiciele świata nauki i środowiska biznesowego pochylą się nad tematyką nowatorskich rozwiązań, technologii i produktów medycznych, wyniki swoich badań i projektów przedstawiając w trakcie debaty i  indywidualnych prezentacji, dotyczących między innymi terapii personalizowanej i jej wpływu na przyszłość onkologii czy informatyzacji szpitali klinicznych. Słuchacze poznają również najnowsze osiągnięcia na polach innowacji technologicznych, diagnostyki, terapii chorób oraz wytwarzania produktów leczniczych czy kosmetycznych.

 

Prelekcje wygłoszą:

 

Dr hab. inż. Dominika Grygier, prof. uczelni, Prezes Zarządu, Orthoget sp. z o.o.
,,Orthoget - rozwiązania bio-tech dla ortopedii"
Robert Gromada, Prezes Zarządu, MediSensonic sp. z o.o.
„Nowe możliwości zastosowania techniki mikrofalowej w medycynie
Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska, Dyrektor International Centre for Cancer Vaccine Sciences, Uniwersytet Gdański
,,Przyszłość onkologii - terapia personalizowana”
Mgr inż. Malwina Mularczyk, W-ce Prezes Zarządu, Międzynarodowy Instytut Medycyny Translacyjnej
,,Wykorzystanie microRNA jako czynnika aktywnego w prewencji i leczeniu syndromu metabolicznego”
Mariusz Budzisz, Prezes Zarządu, e-Trust sp. z o.o.
„Rozwiązania informatyczne w szpitalach klinicznych - przyszłość i teraźniejszość”
Mgr inż. Dagmara Słota, Katedra Inżynierii Materiałowej, Politechnika Krakowska
„Wielofunkcyjne biomateriały kompozytowe do regeneracji tkanki kostnej”
Prof. dr hab. med. Piotr Wałęga, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, III Katedra Chirurgii Ogólnej, Kraków
„Komórki stromalne w regeneracji ubytków tkankowych krocza. Rola, oczekiwania i możliwości”
Dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. Inst., Kierownik Zakładu Biologii Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - PAN
„Mapy danych do klasyfikacji nowotworów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): synteza aktualnych dowodów naukowych dostępna on-line”
Dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. Uczelni, Katedra Technologii Polimerów, Politechnika Gdańska
„Polimery w służbie naszego zdrowia”
Dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP, Politechnika Poznańska
„Tato, wydrukujesz mi nową rączkę? Kilka słów o rewolucji 3D w ortopedii”
Dr inż. Marek Wodziński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, HES-SO Valais w Szwajcarii
„DeepImplant: Innowacyjny system do projektowania i weryfikacji spersonalizowanych implantów czaszkowych oparty o sztuczną inteligencję i mieszaną rzeczywistość”
Dr inż. Anna Jarząb, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
„Innowacyjna platforma umożliwiająca rozwój szczepionek peptydowych”
Prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb, Kierownik, Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Pellicarnos S.A.
„Innowacyjna żywność specjalnego zastosowania medycznego”

 

Udział wezmą:

 

Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
Dr Anna Białk-Wolf, Prezes Zarządu, Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej
Mgr Monika Pintal – Ślimak, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Kazimierz Murzyn, Prezes Zarządu, Fundacja Klaster LifeScience Kraków
Michał Dybowski, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Polska Federacja Szpitali

 

Moderator:

 

Ewelina Pańczyk,  Prezes Zarządu, Fundacja Instytut Świadomości, Założycielka i Terapeutka, Instytut Świadomości