speaker-photo

Mgr inż. Monika Flisek

Dyrektor, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej

Od 2017 roku związana z Ogólnopolską Izbą Branży Skórzanej. Dyrektor OIBS i Pełnomocnik Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej do spraw rozwoju Współorganizator Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Realizowane zadania:

 • Współpraca z Przedsiębiorcami branży skórzanej z całej Polski
 • Znajomość rynku branży skórzanej.
 • Od 2020 roku Koordynator Międzynarodowego Projektu CORNET (LeatherProBio)
 • Udział i organizowanie działań eksperckich
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej dla firm
 • Organizowanie zagranicznych wykładów szkoleniowych dla firm
 • Współpraca z Ministerstwami, Ambasadami, z Instytutami Naukowymi i Wyższymi Uczelniami
 • Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami
 • Pozyskiwanie nowych klientów i zamówień
 • Prezentacja i promocja OIBS na rynku krajowym i za granicą
 • Od 2023 roku Koordynator Międzynarodowego Projektu CORNET ( ReProcessShoe)

Współwłaścicielka w Firmie Ochrony Środowiska. /TERRA-BIS Ochrona Środowiska, www.terra-bis.pl/

Biegłość w przepisach Prawa Ochrony Środowiska.

Opracowanie wniosków w zakresie przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów./BDO/ KOBIZE.

Wice-Przewodnicząca Rady Biznesu na Politechnice Łódzkiej.

Dyrektor Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej.

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
14.10-16.10 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

„Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa” – część II

Dyskusja o tym co tu i teraz, ale także stawienie czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości.

Druga odsłona panelu tematycznego „Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa”. To miejsce wymiany doświadczeń i szansa do podzielenia się swoimi wizjami i spostrzeżeniami przez innowatorów.