speaker-photo

MIROSŁAW ANDZIAK

Założyciel i Dyrektor Generalny firmy InfiniteDATA

Posiada 15 letnie doświadczenie w dostarczaniu systemów   klasy Enterprise   Analytics, Business   Intelligence   i   Data   Warehousew  dużych międzynarodowych organizacjach jak Gillette, Procter & Gamble, Nokia. W  latach  2012-2015 był Country Executive w  roli  Dyrektora Professional Services  firmy  Teradata  w Polsce. Wcześniej pełnił wiele funkcji managerskich w firmach Hewlett-Packard i Procter & Gamble. Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz École Supérieure de Commerce de Rouen.