speaker-photo

Mieczysław Golba

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Mieczysław Golba 

Przedsiębiorca, Działacz Sportowy, Muzyk.

Poseł na Sejm RP  V, VI i VII kadencji.

Od 2015 SENATOR  RP IX kadencji

 

Biografia.

Urodził się 24.04.1966 r. w Jarosławiu. W dzieciństwie uczęszczał do szkoły podstawowej  w Wiązownicy. W roku 1982 rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Budowlanej w Jarosławiu. Równocześnie uczęszczał do szkoły Muzycznej I stopnia w Jarosławiu po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Budowlanej rozpoczął naukę w Technikum Budowlanym w Jarosławiu i równocześnie podjął naukę w Zespole Szkół Muzycznych II St. w Rzeszowie. W 1988 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące. W latach 1983 – 1989, występował z różnymi zespołami muzycznymi na terenie Podkarpacia i kraju.

W 1987 r. rodzice przekazali mu gospodarstwo rolne, które obecnie liczy blisko 12 ha, wraz z domem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi.  Związek małżeński zawarł z żoną Halina w 1988 r. Mają czworo wspaniałych dzieci. W 1989 roku wyjechał wraz z żoną do Francji. 1990-1993 – kierownik firmy SARL „BEST” we Francji. 1991-1993 Grał w orkiestrze UNION MUSICALE LILASIENNE – MARIE DES LILAS we Francji.

Do kraju wrócił 1993 r. W 1994 r. założył przedsiębiorstwo P.P.H.U. ” GOLBALUX” Sp. z o.o. –  producent domów z drewna www.golbalux.pl . Obecnie zakład jest ciągle rozwijany, pozyskuje nowe rynki zbytu.

1998 – 1999 – pełnił funkcję wice-Wójta Gminy Wiązownica.

Od 1997 – 2005 był prezesem Klubu Sportowego LKS „GOLBALUX” Wiązownica,

2000- 2004 – pełnił funkcję Prezesa Podokręgu Piłki Nożnej w Jarosławiu.

Od 2004 – Prezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu.

Od 2000 – wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

1998-2002 i 2002 – 2005 – Radny Rady Gminy Wiązownica.

2002-2005 wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W 2005 wybrany z listy PiS do Sejmu RP.

Poseł V, VI i VII kadencji.

W Sejmie V i VI kadencji był członkiem Komisji Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W VII kadencji pracował w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz był przewodniczącym Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Od 2015 Senator RP IX kadencji

W senacie jest członkiem  Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz w Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

2005 – 2011 – członek Prawa i Sprawiedliwości.

Obecnie: członek Solidarnej Polski

Od 2016 – Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej