speaker-photo

Michał Skowron

Badacz danych, Engineering Design Center

Michał Skowron dołączył do EDC w 2014 roku, jako Badacz Danych. Zdobywał doświadczenie m.in. przy projektach przewidywania awarii silników lotniczych za pomocą metod statystycznej eksploracji danych. Obecnie wraz z Karoliną Głowacką pracuje nad systemem „Sense and Avoid” (SAA) – „Wykryj i Uniknij”) dla lekkich bezzałogowych systemów latających, gdzie celem jest opracowanie algorytmów pozwalających autonomicznie wykryć, zidentyfikować i opracować strategię ominięcia zagrażającej przeszkody.

Michał uzyskał tytuł magistra matematyki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W wolnym czasie czyta reportaże i podróżuje do nieznanych miejsc.

Michał Skowron joined EDC in 2014 as a Data Scientist. He gained experience predicting aircraft engine failures using statistical exploration methods. Currently, together with Karolina Głowacka, he is working on the “Sense and Avoid” (SAA) system for small unmanned aerial systems, where the goal is to develop algorithms supporting autonomous sense, detect and threat avoidance.

Michał received his MSc in Mathematics from the Warsaw University of Technology. In his spare time, he reads reportages and enjoys off-the-beaten-track travels.