speaker-photo

Michał Marciniak

Prezes zarzadu, Termo-Systems Sp. z o.o 10.prof. dr hab. Inż Mirosław Miller, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Michał Marciniak

Prezes Zarządu Termo-systems sp. z o.o.

Ekonomista, Absolwent UE w Katowicach na specjalności Dystrybucja i handel.  Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami oraz przedsiębiorstwami z wielu branż: od budownictwa, przez chemię, aż usługi sportowe i rekreację.

Koordynator Akademickiej Sieci Aniołów Biznesu StudBAN, Dyrektor Centrum Badawczo Rozwojowego Parku Innowacji i Przemysłu. Członek Zarządu Spółek MS Sport (Sport), ARH+ (rozwój IT), Eye Care (rozwój IT), Cem-kolor (produkcja chemiczna), Termo-systems (produkcja chemiczna), Park Innowacji i Przemysłu (CBR).

Specjalista od wdrażania i komercjalizacji technologii – ma na koncie komercyjne wdrożenia 8 technologii w ramach start-up’ów, w tym w dwóch jako pomysłodawca technologii.

W ramach swojej pracy w różnych spółkach, zarządzał ponad 20 projektami B+R w ramach kierowania CBR Parku Innowacji i Przemysłu, koordynował produkcję oraz przeprowadził szereg inwestycji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, inwestycjami oraz kapitałem ludzkim.