speaker-photo

Mgr inż. Monika Flisek

Director, Polish Chamber of the Leather Industry, Vice-Chairwoman, Business Council, Lodz University of Technology

Od 2017 roku związana z Ogólnopolską Izbą Branży Skórzanej. Dyrektor OIBS i Pełnomocnik Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej do spraw rozwoju Współorganizator Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Realizowane zadania:
Współpraca z Przedsiębiorcami branży skórzanej z całej Polski
Znajomość rynku branży skórzanej.
Od 2020 roku Koordynator Międzynarodowego Projektu CORNET (LeatherProBio)
Udział i organizowanie działań eksperckich.
Prowadzenie działalności szkoleniowej dla firm.
Organizowanie zagranicznych wykładów szkoleniowych dla firm
Współpraca z Ministerstwami, Ambasadami, z Instytutami Naukowymi i Wyższymi Uczelniami
Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami.
Pozyskiwanie nowych klientów i zamówień.
Prezentacja i promocja OIBS na rynku krajowym i za granicą.
Od 2023 roku Koordynator Międzynarodowego Projektu CORNET ( ReProcessShoe)
Współwłaściciel w Firmie Ochrony Środowiska. /TERRA-BIS Ochrona Środowiska, www.terra-bis.pl/
Biegłość w przepisach Prawa Ochrony Środowiska.
Opracowanie wniosków w zakresie przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów./BDO/ KOBIZE
Wice-Przewodnicząca Rady Biznesu na Politechnice Łódzkiej

Dyrektor Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej
mgr inż. Monika Flisek
Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu ul. prof. W. Krukowskiego 1, 26-609 Radom
tel. kom. 501 711 193, www.oibs.pl e-mail: biuro@oibs.pl