speaker-photo

Mgr inż. Marcin Kalinowski

Uniwersytet Morski w Gdyni

Specjalizuje się w pracach na rzecz rozwoju gospodarczego w szczególności transportu morskiego, śródlądowego i logistyki. Absolwent wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Europejskiej Szkoły Żeglugi Bliskiego Zasięgu w Barcelonie. Autor licznych publikacji, opracowań oraz artykułów z zakresu: żegluga bliskiego zasięgu (w tym autostrad morskich); logistyka oraz centra logistyczne; morska polityka gospodarcza; transport intermodalny (w tym żegluga śródlądowa). Współtwórca modelu symulacyjnego Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia. Poza bezpośrednimi pracami w ramach działalności naukowej bierze aktywny udział w pracach na rzecz rozwoju samorządów lokalnych i regionalnych jako członek międzyregionalnej grupy roboczej ds. kreowania strefy rozwojowej korytarza transportowego "Bałtyk - Adriatyk w Polsce" oraz w pracach w ramach Międzyresortowej Komisji ds. Opracowania i Wdrożenia Zmian oraz Uproszczeń w Procedurach Kontrolnych i Odprawach Granicznych Towarów przechodzących przez polskie porty morskie.

 

Doświadczenie kierownicze zdobył kierując licznymi projektami krajowymi i międzynarodowymi. Między innymi projektami BATCo, BaSIM, RETROUT, MOSES oraz Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 na odcinku Wisła-Dniepr. Obecnie pełni funkcje kierownika Zakładu Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju
11.10-13.30 28 września 2021 r

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości – preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.