speaker-photo

Mgr Eryka Probierz

Politechnika Śląska w Gliwicach

Eryka Probierz jest doktorantką na dwóch uczelniach: Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Realizuje studia doktoranckie z psychologii oraz z informatyki. Na co dzień związana z Katedrą Automatyki i Robotyki, gdzie prowadzi badania nad wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji w robotach społecznych.

Uczestniczyła w 22 konferencjach międzynarodowych i 18 krajowych, opublikowała 20 publikacji w formie recenzowanych artykułów i rozdziałów w monografiach. Uzyskała 3-krotnie finansowanie w ramach grantu dla młodych naukowców na Politechnice Śląskiej oraz grant na prowadzenie badań w nowej tematyce. Otrzymała nagrodę za najlepszy poster na konferencji Analityczne Wyzwania w roku 2021.

W swojej pracy naukowej zajmuje się relacją człowiek-robot, wykrywaniem emocji przy użyciu obrazu oraz dźwięku, robotyką społeczną, wykorzystaniem metod uczenia maszynowego do danych społecznych czy symulacją zjawisk społecznych w wirtualnych środowiskach.