speaker-photo

Mec. Marcin Fijałkowski

Kancelaria Baker McKenzie

Marcin Fijałkowski jest partnerem w warszawskim biurze kancelarii Baker McKenzie. Specjalizuje się w sprawach związanych z prawem własności przemysłowej, prawem autorskim, prawem reklamy i nieuczciwą konkurencją, a także reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi, Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego oraz polskimi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi ds. domen internetowych. Jest rekomendowanym prawnikiem w dziedzinie własności intelektualnej według wiodących międzynarodowych rankingów prawnych: Chambers Europe, Legal 500, World Trademark Review oraz Managing IP. W 2017 roku został laureatem nagrody Client Choice w dziedzinie prawa własności intelektualnej – znaki towarowe, oraz został wyróżniony tytułem Star Lawyers przez firmę badawczą Acritas. Marcin Fijałkowski jest ekspertem EUIPO w ramach EU Observatory.