speaker-photo

Maryla Wojcieszek

Head of Knowledge, Huge Thing, SpeedUp Venture Capital Group

Jako KInnovation Shaper w Huge Thing, Maryla wspiera duże organizacje w procesach związanych z innowacjami. Obejmuje to między innymi: diagnozę,  analizę i (re-)projektowanie procesów, tworzeniem ram innowacji, strukturyzację pracy zespołów innowacyjnych oraz wspieranie współpracy ze startupami. Jako Head of Knowledge, Maryla odpowiada za materializację i transfer wiedzy oraz zarządzanie talentami w zespole Huge Thing. Projektuje i tworzy nowe produkty/usługi bazujące na wewnętrznych zasobach. 
 
Doświadczona projektantka programów (publicznych) wspierających ekosystem startupów w Polsce. W swoim doświadczeniu zawodowym, jako Ekspert w Dziale Rozwoju Startupów w PARP, Maryla współtworzyła między innymi program Scale UP - pierwszy publiczny program akceleracji łączący startupy z korporacjami.