speaker-photo

Mariusz Seńko

Starosta, Powiat Turecki

Starosta Turecki, Dyrektor w Zespole Szkół Technicznych im. S. Kaliskiego w Turku w latach 2007 – 2014; Wiceprzewodniczący Rady Sektorowej ds. Kompetencji IT; Przewodniczący Komisji ds. strategii, Akcelerator Wiedzy Technicznej przy Politechnice Poznańskiej. Inicjator i pomysłodawca idei INTJO. Zapoczątkował i realizuje szereg projektów związanych z rozwojem innowacyjnej edukacji, a także z wdrażaniem nowoczesnych technologii w powiecie tureckim.

Head of Turek County, director in the Technical Schools. S. Kaliski in Turek in the years 2007 – 2014, Vice-Chairman of the Sector Council for IT Competencies, Chairman of the Strategy Committee, Accelerator of Technical Knowledge at the Poznan University of Technology, Initiator and originator of the idea “Innovations, Modern Technologies, Foreign Languages (INTJO)”. He initiated and implements a number of projects related to the development of innovative education as well as the implementation of modern technologies in Turek County.