speaker-photo

Mariusz Madejczyk

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP

Urodzony w 1972 roku w Białymstoku. Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki w Białymstoku. Od roku 1998 do dnia dzisiejszego ściśle związany z administracją rządową. Od 1999 roku zastępca Dyrektora, a od roku 2005 Dyrektor WOI-TBD w Białymstoku, Od 2005 roku nieprzerwanie Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji. Od 2008 roku Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. integracji i standaryzacji rejestrów publicznych, a od stycznia do października 2010 do 2011 roku Pełnomocnik MSWiA ds. standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

Obecnie Pełnomocnik Ministra  Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP. Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, komórki organizacyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, gdzie realizowane jest przedsięwzięcie EZD PUW. Od czerwca 2018 roku dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku, w którym realizowany jest projekt EZD RP.