speaker-photo

Mariusz Kulma

Redaktor Naczelny, Magazyn Astronomia
Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
10.00-11.00 28 września 2021 r

Efektywne zarządzanie nowoczesną organizacją

Rozwój przedsiębiorstw, utrzymanie oraz pozyskiwanie nowych klientów, sprostanie wymaganiom na konkurencyjnym
rynku zależy od właściwego zarządzania. Nowoczesne przedsiębiorstwa poszukują nowych formuł i idei funkcjonowania w tym nowych metod zarządzania, w dążeniu do zwiększenia efektywności. Ma to źródło w zmieniającym się otoczeniu, w nasilającej się konkurencji w skali międzynarodowej i globalnej. Szczególnie istotne są uwarunkowania społeczno-gospodarcze.