speaker-photo

MARIUSZ CHRZANOWSKI

Prezydent Miasta Łomża

Urodził się 25 września 1984 roku. Jest rodowitym łomżyniakiem. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży.

Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na kierunkach prawo i europeistyka. Na tej samej uczelni w 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Od 2006 przez dwie kolejne kadencje był radnym Rady Miejskiej Łomży. W 2014 roku został wybrany na urząd Prezydenta Miasta Łomża. Cztery lata później, w wyborach samorządowych w 2018 roku skutecznie ubiegał się o reelekcję i sprawuje tę funkcję drugą kadencję. Przez okres jego prezydentury zrealizowano w mieście wiele inwestycji infrastrukturalnych. W trakcie realizacji są kolejne zadania. Wdrażane są ponadto projekty z zakresu polityki społecznej.

Prezydent pracuje również jako nauczyciel akademicki, wykładając w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Należy do Związku Sybiraków oraz Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Interesuje się sportem i polityką.