speaker-photo

Marek Sarna

Prezes, Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika

Marek Jacek Sarna – polski astronom, profesor doktor habilitowany.

Autor około 90 prac naukowych. Ukończył studia astronomiczne

na Uniwersytecie Warszawskim w 1979 roku, doktorat z astrofizyki – 1987,

habilitacja – 1994, tytuł profesorski otrzymał w  2003 roku.

Obecnie pracuje jako profesor zwyczajny Centrum

Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w

Warszawie. Dyrektor Centrum w latach 1998-2014. Od 2015 Członek Rady

Europejskiej Obserwatorium Południowego – ESO oraz Polskiej Agencji

Kosmicznej – POLSA. W roku 2017 wybrany Prezesem Poslkiego Towarzystwa Astronomicznego