speaker-photo

MAREK OLSZEWSKI

Manager ds. strategii i rozwoju w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

Manager ds. strategii i rozwoju w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, które jest polskim partnerem umowy pod nazwą „Euroregion Śląsk Cieszyński”. Posiada ponad 15. letnią praktykę w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków krajowych i międzynarodowych (w tym zarządzaniu zespołami projektowymi), prowadzeniu szkoleń, warsztatów i doradztwa związanego z rozwojem regionalnym. Autor artykułów poświęconych problematyce transgranicznej w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań o charakterze analitycznym, koncepcyjnym i strategicznym poświęconych Euroregionowi Śląsk Cieszyński. Trener Biznesu. Przedstawiciel Zgromadzenia Ogólnego Transfrontier Euro-Institut Network. Jeden z głównych inicjatorów powołania EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego a zarazem członek jego zespołu odpowiedzialny za działalność koncepcyjno-badawczą.