speaker-photo

MAREK OLEKSYN

Radca Prawny, Partner, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k.

Marek Oleksyn jest radcą prawnym i partnerem w Zespole Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w CMS. Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej włączając w to sprawy z zakresu znaków towarowych, patentów i wzorów oraz doradztwo w zakresie przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji, nazw domen internetowych oraz baz danych. Doświadczenie Marka obejmuje reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych związanych z ochroną własności intelektualnej i przeciwdziałaniem nieuczciwej konkurencji, postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz w postępowaniach arbitrażowych. Marek zajmuje się również przygotowywaniem oraz negocjowaniem umów dotyczących nabywania i licencjonowania własności intelektualnej oraz umów dotyczących prac badawczo-rozwojowych.  Przygotowuje także projekty umów wdrożeniowych i utrzymaniowych w zakresie nowych technologii. Jego doradztwo obejmuje również zagadnienia związane z tzw. twórczością pracowniczą.

Marek Oleksyn jest autorem licznych publikacji poświęconych ochronie własności intelektualnej. Wykłada też na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w tym na studiach podyplomowych MBA w Energetyce oraz studiach podyplomowych Prawo w biznesie nowych technologii.

Ranking Legal 500 wyróżnia Marka jako „Next Generation Lawyer”, natomiast ranking WTR1000 wskazuje Marka jako wiodącego specjalistę w dziedzinie własności intelektualnej (enforcement and litigation) i określa go jako „versatile rising IP star”. Również Chambers Europe wyróżnił Marka w 2019 roku w dziedzinie własności intelektualnej.