speaker-photo

MAŁGORZATA GRADEK LEWANDOWSKA

Radca Prawny, Partner, Lewandowski Gradek Lewandowska

Radca prawny od 2001r, certyfikowany mediator wpisany na listę Centrum Mediacji Gospodarczej Krajowej Izby Radców Prawnych, przedsiębiorca, specjalizuje się w prawach własności intelektualnej (Intellectual property – IP)

Małgorzata doradza i prowadzi spory z zakresu własności intelektualnej: znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, praw autorskich i pokrewnych, zwalczania nieuczciwej konkurencji i naruszeń praw IP, prawnych aspektów danych osobowych, komercjalizacji, B+R, zarządzania portfelem dóbr niematerialnych, ochrony prawnej marki, renomy, know-how, prywatności i innych dóbr osobistych, obrotu dobrami luksusowymi oraz produktami konsumenckimi i FMCG; kwestii prawnych startup-ów, e-commerce, nowych technologii zwłaszcza w usługach finansowych (fintech), działalności prasowej i wydawniczej, branży kreatywnej, mediowej, telekomunikacji, prawnych aspektów projektów informatycznych.

Jest przede wszystkim praktykiem: odpowiada za transakcje IP, redaguje i negocjuje umowy, dokumentację związaną z pozyskiwaniem i ochroną praw IP, reprezentuje klientów podczas negocjacji, w sądach i przed organami. Małgorzata prowadzi liczne szkolenia z zakresu własności intelektualnej u przedsiębiorców i w administracji, w tym MSZ, MF, MON, NBP.

Jako mediator zajmujący się sporami związanymi z własnością intelektualną zgadza się z tezą, iż problemem nie jest konflikt ale zarzadzanie konfliktem. Uważa, że mediacja w sprawach IP jest bardzo sprawnym narzędziem pozwalającym stronom konfliktu na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie sporu w drodze obustronnego porozumienia, zachowanie korzystnego wizerunku i utrzymanie wzajemnych relacji w tym samym środowisku pracy czy biznesu, zmniejszenie obciążenia psychicznego związanego z sytuacją konfliktową i skrócenie czasu trwania konfliktu. Sprawna i skuteczna mediacja zależy w dużym stopniu od tego czy meditor zna specyfikę i istotę sporu.

Razem z mężem Tomaszem jest współwłaścicielką polskiej marki Lewandowski Gradek Lewandowska specjalizującej się w praktycznych zagadnieniach własności intelektualnej w ramach butikowych kancelarii: prawnej, mediacyjnej i brandingowej – tworzonych przez prawników i ekspertów w dziedzinie marketingu, kreacji i nowych technologii, dedykowanych do obsługi przedsiębiorców, innowatorów, naukowców, artystów i twórców.