speaker-photo

Małgorzata Bednarek

Zastępca Wójta, Gmina Bobrowniki

Ukończyła w 2002 roku Politologię na Uniwersytecie Śląskim z wynikiem bardzo dobrym. Następnie Podyplomowe Studia Menadżerskie, także na Uniwersytecie Śląskim. Posiada certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Pracowała w firmach prywatnych i administracji. Od 10 lat pracuje w samorządzie terytorialnym, najpierw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, następnie w Urzędzie Gminy Bobrowniki na stanowisku kierownika Referatu Rozwoju i Promocji. Od 2016 roku Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki.

Równolegle do pracy zawodowej działała społecznie. W 2008 roku założyła Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Lepsza Gmina” i pracuje w nim do dzisiaj jako wolontariusz.
W ramach Stowarzyszenia zrealizowała kilkanaście przedsięwzięć dla mieszkańców gminy Bobrowniki, począwszy od aerobiku, zajęć języka angielskiego dla przedszkolaków, kursów komputerowych czy kulinarnych dla osób starszych, a także dzieci, poprzez liczne imprezy plenerowe, a skończywszy na działaniach kształtujących aktywność obywatelską mieszkańców gminy.

W 2011 roku stworzyła w Urzędzie Gminy Bobrowniki Referat Rozwoju i Promocji. Od tego momentu Gmina zaczęła krok po kroku sięgać po środki unijne z jednej strony, a kształtować otwarty wizerunek Urzędu, z drugiej. Zgodnie z wolą mieszkańców i wizją i programem Wójta pozyskiwała środki na największe gminne przedsięwzięcia. Wnioski i Studia Wykonalności przygotowywała także samodzielnie. Pierwsze efekty to podsumowanie kadencji 2011-2014, gdzie gmina zrealizowała przedsięwzięcia współfinansowane ze środków pozabudżetowych  za 40 mln zł. Następnie z ramienia Gminy Bobrowniki negocjowała środki unijne na nową perspektywę finansową w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W kolejnej 4-letniej kadencji Wójta Arkadiusza Ziemby to nawet 60 mln zł przedsięwzięć.

Tak dynamiczny rozwój nie mógł przejść niezauważony. Toteż w 2015 roku gmina zaczyna pojawiać się w czołówce 50 najlepszych gmin wiejskich kraju. Rankingi zrównoważonego rozwoju, czy ranking Rzeczpospolitej w 2017 roku klasyfikują Gminę Bobrowniki na 15 miejscu, a 2018 roku na 11 miejscu w kraju. Jedynie za 2017 rok Bobrowniki znajdują się na 2 miejscu w województwie śląskim w zakresie dochodów UE deklasując pozostałe gminy. Jednocześnie nie wzrasta radykalnie zadłużenie.
Gmina jest jedną z dwóch najmniej zadłużonych gmin powiatu będzińskiego.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju