speaker-photo

MAGDALENA DRAC-TATOŃ

Prezes Zarządu, Megmar

Z wykształcenia chemik, studia ukończyła w prestiżowej Akademii Łomonosowa w Moskwie. Od ponad 15 lat zarządza założoną przez siebie firmą Megmar, która pod jej kierownictwem stała się jednym z liderów innowacyjnych technologii na polskim i europejskim rynku chemicznym. Tworzy preparaty i technologie usprawniające pracę urządzeń i instalacji  w zakładach z sektorów m. in. energetycznego, ciepłowniczego, górniczego i petrochemicznego.

Opracowała wiele nowatorskich technologii usprawniających pracę instalacji odsiarczania spalin; eliminujące wytrącanie się osadów twardych w absorberach I.O.S; minimalizujące emisję SO2 oraz kondycjonujące wodę procesową i ścieki przemysłowe, w tym umożliwiające wychwytywanie metali ciężkich.

Wiedzę i doświadczenie wykorzystuje angażując się w działalność wielu organizacji branżowych. Zaowocowało to przyjęciem Megmar w poczet członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania i Polskiego Stowarzyszenia Korozji.

Megmar został wyróżniony wieloma prestiżowymi nagrodami, w tym m.in.: Siła Polski 2018 w kategorii Nowoczesne Technologie, Firma Roku 2018 oraz otrzymał I nagrodę na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej.

Dzięki kierunkowi działań wyznaczonemu przez Prezes Magdalenę Drac przy projektowaniu i wdrażaniu swoich produktów firma zwraca szczególną uwagę na ekologiczne i nowatorskie rozwiązania. Firma wspiera także wiele inicjatyw charytatywnych oraz sportowych.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju