speaker-photo

Maciej Mysona

Senior Project Manager, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.

Menedżer kierujący projektami dotyczącymi rozwoju strategicznego miast oraz transportu kołowego w Zespole Doradców Gospodarczych TOR. Absolwent kierunków Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Politechnice Wrocławskiej oraz Inżynierii Ruchu Drogowego na Politechnice Krakowskiej. Autor kilkudziesięciu dokumentów strategicznych i planistycznych dotyczących transportu zbiorowego, elektromobilności, mobilności i inteligentnych miast.

W swojej pracy dużą wagę przywiązuje do lobbowania na rzecz wprowadzania długoterminowych strategii i planów w jednostkach samorządu terytorialnego. W opracowaniach dotyczących mobilności podkreśla wagę dobrze przeprowadzonych badań i możliwości zbierania informacji w oparciu o wykorzystywanie nowych technologii (drony, telekomy, modele ruchu). Uważa, że Smart City to nie tylko pusta infrastruktura, ale przede wszystkim spójna wizja miasta oraz ludzie, którzy je tworzą.