speaker-photo

ŁUKASZ BLICHEWICZ

Prezes Grupy Assay

W ramach działalności Grupy Assay pełni funkcję Prezesa Zarządu. Odpowiedzialny za prowadzenie projektów związanych z doradztwem gospodarczym, audytami i badaniami rynku. Prowadzi komitet sterujący, który ocenia perspektywiczność projektów start-upowych. Aktywnie uczestniczy w selekcji przedsięwzięć wymagających dofinansowania oraz procesie wyceny przedsiębiorstw. Przez 7 lat pracował w sektorze korporacyjnym, pełniąc przez ten czas rozmaite funkcje kierownicze i uczestnicząc w projektach optymalizacji kosztów i procesów. Ukończył studia z zakresu zarządzania, realizując dwie specjalizacje — finanse i marketing strategiczny.