speaker-photo

Krzysztof Nosal

Starosta Powiatu Kaliskiego

Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski od 2006r.
Absolwent Wydziału Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Podyplomowych Studiów Pedagogicznych we Wrocławiu oraz Studiów Finansowania i Zarządzania Samorządem PAN w Warszawie. Ukończył także Europejskie Prawo Rolne PAN Warszawa, Rachunkowość i Zarządzanie w Rolnictwie ATR w Bydgoszczy oraz Zarządzanie Kryzysowe na PWSZ w Kaliszu.
Podczas działalności w Izbie Rolniczej odpowiedzialny za implementację prawa UE. Aktywnie uczestniczył w komisjach senackich. Wydawał opinię podczas wprowadzania reform w KRUS.
Aktywnie działa w krajowych organizacjach i radach naukowych oraz zawodowych – m.in. członek Wielkopolskiej Izby Rolniczej, członek honorowy Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej, członek Komitetu Doradczego Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kaliszu, Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Członek Zarządu Powiatowego PSL w Kaliszu.