speaker-photo

KAMIL MATOLICZ

Prezes Zarządu, ECO Jelenia Góra

Prezes Zarządu – Dyrektor Operacyjny, w pełni odpowiedzialny za kompleksową restrukturyzację spółki ciepłowniczej oraz uruchomienie działalności w nowej spółce elektroenergetycznej, wdrożenie wysoko efektywnych energetycznie i ekologicznych rozwiązań i technologii. Zaangażowany w stałe udoskonalanie działalności firm oraz racjonalizację kosztów produkcji oraz dystrybucji energii. Od 2009 przeprowadził ponad 150 procesów inwestycyjnych infrastrukturalnych o wartościach sięgających 22 mln PLN.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej, Georgia State University i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada wysokie umiejętności menedżerskie w kontekście strategicznym i operacyjnym, a także techniczne w szeroko pojętej energetyce. Potrafi w łatwy sposób dostrzegać i łączyć zagadnienia efektywności energetycznej i finansowej. Doświadczony we wdrażaniu standardów korporacyjnych.  Utrzymuje doskonałe relacje z otoczeniem firmy i klientami, które są oparte na transparentności, wzajemnym szacunku i zaufaniu.