speaker-photo

Józef Kaczmarek

Burmistrz, Uniejów

Wykształcenie: mgr historii UAM w Poznaniu

Kwalifikacje: Organizacja i Zarządzanie, Studium Polityki Rolnej Współpracy Europejskiej, Certyfikat Menadżera Zarządzania Jakością w Oświacie

Stan rodzinny: żonaty, dwóch synów

Kariera Zawodowa:  nauczyciel historii, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wieleninie, radny i Wicestarosta Powiatu Poddębickiego,  od listopada 2002 r. nieprzerwanie pełni funkcję Burmistrza Miasta Uniejów.

Od czasu objęcia stanowiska Burmistrza Miasta Uniejów konsekwentnie realizuje koncepcję turystycznego rozwoju Uniejowa.  Za cel postawili sobie rozwój gospodarczy miasta i gminy Uniejów poprzez doprowadzenie do szerokiego zagospodarowania wody geotermalnej w szczególności na cele lecznicze, rekreacyjne i grzewcze. Pomysłodawca i realizator wielokrotnie nagradzanego projektu „Termy Uniejów”, jednego z 7 cudów funduszy europejskich. W 2012 roku doprowadził do uzyskania przez Uniejów statusu uzdrowiska termalnego, dzięki czemu Uniejów stał się 45. uzdrowiskiem w Polsce, będąc jednocześnie pierwszym uzdrowiskiem w regionie łódzkim i pierwszym uzdrowiskiem termalnym w kraju.

Nagrody i wyróżnienia: laureat Samorządowego Oskara czyli Nagrody im. Grzegorza Palki, czterokrotny laureat nagrody Samorządowy Menadżer Regionu, laureat konkursu „Sposób na Sukces”, laureat plebiscytu „Mocni w Biznesie 2013”

Zainteresowania: ekonomia, edukacja, sport

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
13:45–13:55

Inauguracja 7. Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2022

Oficjalne powitanie zaproszonych partnerów i gości honorowych. Wystąpienia przedstawicieli organizatora oraz partnerów strategicznych Forum Inteligentnego Rozwoju.

 

Udział wezmą:

 

Marta Pomietlorz-Loska, Dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju
Józef Kaczmarek, Burmistrz Uniejowa