speaker-photo

Joanna Sosnowska

Menedżer, Greenhat Innovation

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w różnych branżach (ICT, turystyka, konsulting). W Greenhat Innovation odpowiada za kluczowe projekty biznesowe. Lider projektów z obszaru desig thinking, futures thinking, procesów projektowych, audytów i strategii wzorniczych realizowanych dla firm produkcyjnych i usługowych (BtC, BtB). Wspiera biznes w tworzeniu i wdrażaniu innowacji m.in. w Real Line, Happy Color, Karl Knauer, OTCF (marka Outhorn). Konsultant w międzynarodowym projekcie „Design in European Policies” (DEeP) realizowanym razem z Politechnico di Milano i Lancaster University na zlecenie Direction General de l’Industrie Komisji Europejskiej. Celem projektu było stworzenie narzędzia do ewaluacji design innovation policies w całej Europie.

Od 8 lat współpracuje z Zuzanna Skalską, startegic trendwatcher. W kooperacji z Blue Media i Nederlands Interieur Instituut odpowiadała za wydanie jej najnowszego Trend Booka 2019/20.