speaker-photo

Joanna Ossowska-Rodziewicz

Prezes, Fibar Group Intellectual Property , Assets Sp. z o.o

Joanna Ossowska-Rodziewicz od 2011 r. jest współwłaścicielką FIBARO. Od kwietnia 2017 r. została prezesem osobnej spółki zajmującej się zarządzaniem własnością intelektualną (IP) oraz marketingiem i PR. Wcześniej była odpowiedzialna także za Business Development, IT, Wsparcie Techniczne, HR oraz pracę zespołów wdrażających  Zintegrowane Systemy Zarządzania, m.in. ISO 9001.

Joanna posiada rozległą, pozyskaną w praktyce, wiedzę dotyczącą międzynarodowego zarządzania IP, w tym na kluczowych dla gospodarki obszarach, takich jak Unia Europejska, USA czy Chiny. To właśnie ona zajmowała się pozyskiwaniem należących do spółki patentów oraz zastrzeganiem znaków towarowych i handlowych.

Joanna Ossowska-Rodziewicz jest absolwentką Politechniki Poznańskiej, gdzie uzyskała tytuł inżyniera magistra na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania. Ukończyła również studia licencjackie na kierunku Finanse Międzynarodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, studia podyplomowe na kierunku Pozyskiwanie Funduszy UE oraz Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z wyróżnieniem ukończyła studia Executive MBA na Aalto Business School Helsinki i WSB w Poznaniu.

Joanna Ossowska-Rodziewicz to ekspert w takich dziedzinach jak IoT (Internet of Things), IP (własność intelektualna), Business Development oraz startupy.

Prywatnie pasjonuje się bieganiem oraz innowacjami technologicznymi.