speaker-photo

JANUSZ KAHL

Konsul honorowy Danii, Finlandii, Islandii w Małopolska, Śląsk, Podkarpacie i Świętokrzyskie

Obywatel duński polskiego pochodzenia, urodzony w Krakowie, absolwent Copenhagen Business School (Uniwersytet Ekonomiczny w Kopenhadze, DK) ze specjalizacją w organizacji, strategii i handlu zagranicznym.

W 1992 rozpoczął pracę jako niezależny consultant w Polsce. W ramach działalności własnej firmy konsultingowej NordicHouse Sp. z o.o. specjalizował się otwieraniu firm i przedstawicielstw firm skandynawskich na terenie Polski oraz koordynowaniem umów o współpracy międzyregionalnej regionów Polski południowej oraz skandynawskich. Zajmował się także rekrutacją inżynierów, lekarzy i pielęgniarek do Skandynawii.

W 1996 mianowany konsulem honorowym Królestwa Danii w Krakowie. W 2001 otwarł centrum biznesu i kultury NordicHouse obsługujące firmy, instytucje, regiony nordyckie. W maju 2007 mianowany konsulem honorowym Królestwa Szwecji, w lipcu 2010 konsulem honorowym Finlandii i w marcu 2013 konsulem honorowym Islandii.
W styczniu 2014 stworzył South Poland Cleantech Cluster, zarejestrowany w lutym 2015 jako Sp. z o.o. non for profit (www.spcleantech.com) z 30 udziałowcami jak firmy cleantech, uniwersytety i instytucje badawczo-naukowe, gminy oraz NGO. Klaster ma dzisiaj 80+ członków. SPCleantech zajmuje się przeciwdziałaniem globalnym zmianom klimatycznym, wspieraniem zrównoważonego i zielonego rozwoju Polski południowej, promowaniem współpracy pomiędzy MŚP i dużymi firmami oraz uniwersytetami i jednostkami badawczo-naukowymi oraz wspieraniem start-upów.  Od wielu lat zajmuje się mentoringiem i coachingiem we współpracy z grupą skandynawskich mentorów. W ramach SPCleantech powstał Pre Acceleration Point, którego celem jest budowa i wspieranie rozwoju aktywnego środowiska start-upowego, zwłaszcza wśród start-upów we wczesnej fazie pomysłu i wypracowywania modelu biznesowego. Celem warsztatów prowadzonych przez SPCleantech jest wzmocnienie pozycji młodych innowatorów poprzez przekazanie im cennych narzędzi oraz informacji potrzebnych do wdrożenia innowacyjnych pomysłów.

W 1999 został mianowany Good Will Ambasadorem duńsko-szwedzkiego regionu Øresund. W kwietniu 2005 mianowany przez Margrethe II, królową Danii Kawalerem Orderu Dannebrog 1. klasy, w maju 2014 mianowany przez króla Szwecji, Carl Gustaf XiV Kawalerem Orderu Gwiazdy Polarnej pierwszej klasy.

W chwili obecnej jako jedyny przedstawiciel Europy Środkowo-Wschodniej jest członkiem 5 osobowego Komitetu Sterującego programu „Skills for smart industrial specialization and digital transformation” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej”) zleconego przez Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EASME (Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw) działającej w ramach uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, EASME / DG GROW firmie PricewaterhouseCoopers (PwC) z Luksemburga.

Celem programu jest wzmocnienie konkurencyjności UE w stosunku do USA, Japonii, Chin, Korei Południowej, Izraela oraz Indii we wspomnianym zakresie w nowej perspektywie finansowej w latach 2021 – 20127.