speaker-photo

Janusz Cendrowski

Asseco DS

Doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Aktualnie Kierownik Produktu w Pionie Infrastruktury Asseco Data Systems SA., gdzie jest odpowiedzialny za projekty w zakresie architektury bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, wdrożenia i audyty systemów ISMS, SIEM, urządzeń HSM, zarządzania ryzykiem i ciągłością działania oraz związane z nimi aspekty prawne i normalizacyjne. Od 1994 roku działa w Komitecie Technicznym 182 „Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych” przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Współautor wielu polskich norm w dziedzinie technik zabezpieczeń. Wykładowca Politechniki Warszawskiej. Członek ISACA Warsaw Chapter. Posiada certyfikaty CISA, CRISC, CEH, audytora wiodącego ISO 27001, audytora wiodącego ISO 22301 oraz audytora wewnętrznego ISO 20000.