speaker-photo

Jan Żołnież

Kierownik Zakładu Fogrametrii i Teledetekcji, Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji

Absolwent Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Związany z Wrocławskim Instytutem Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji od początków jego istnienia. Współwykonawca w wielu projektach geoinformatycznych o zasiegu lokalnym i krajowym. Obecnie kierownik Zakładu Teledetekcji i Fotogrametrii WIZIPISI, który realizuje m.in. projekty we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Partner spółek celowych (start-upów) realizujących innowacyjne projekty w obszarze zastosowań teledetekcji.

Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju