speaker-photo

Jan Popławski

Z-ca dyrektora departamentu promocji w PAIH, prawnik IP

Specjalista ds. komunikacji, prawnik IP. Doradza przy strategii budowania wizerunku i komunikacji w ogólnopolskich kampaniach. Przez lata prowadził komunikację dużych podmiotów, w tym zarządzał komunikacją kryzysową i realizacją kampanii.

Wiele lat pełnił funkcję rzecznika prasowego ruchu miejskiego Miasto Jest Nasze.

Ponadto specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Doradza w zakresie umów i procesów związanych z ochroną własnością intelektualną. Wieloletni pracownik Urzędu Patentowego RP i podmiotów sektora prywatnego.

Jest absolwentem Collegium Nobilium Instytutu Sobieskiego, 27 edycji Szkoły Liderów Fundacji Szkoły Liderów oraz 6 edycji Szkoły Przywództwa Politycznego Instytutu Wolności.

Obecnie pracuje jako z-ca dyrektora departamentu promocji w PAIH.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
13.00-14.00 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

Partnerzy innowacji – synergia i komplementarność

Dyskusja poświęcona będzie efektywnemu wsparciu rozwoju innowacji i wynalazczości w Polsce.

Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele różnych instytucji wspierających rozwój innowacji, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą, a także przedstawią swoje plany i rekomendacje.