speaker-photo

Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska

Politechnika Krakowska

Absolwentka kierunku Biotechnologia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, obecnie doktorantka na kierunku Technologia Chemiczna, gdzie realizuje badania dotyczące innowacyjnych biomateriałów chitozanowych do zastosowań w medycynie i farmacji. Obecnie jest Kierownikiem Projektu LIDER pn. „BioHemPro - personalizowane bifunkcyjne matryce hybrydowe o indukowanych właściwościach bioaktywnych jako innowacyjne systemy hemostatyczne” nr LIDER/21/0120/L-10/18/NCBR/2019.

Jest najmłodszą kobietą, która do tej pory otrzymała ten prestiżowy grant.

Współautorka licznych publikacji naukowych w renomowanych czasopismach o sumarycznym Impact Factor IF=49. Jest współautorką patentów oraz zgłoszeń patentowych. Uczestniczyła w wielu konferencjach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Efekty prowadzonych przez nią badań były nagradzane w wielu konkursach takich jak Lider Innowacji®, Innowacja jest kobietą, Student Wynalazca czy Młody Wynalazca. Otrzymała szereg medali i wyróżnień na międzynarodowych Targach Wynalazczości.

Laureatka prestiżowego stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe. Kierownik projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, a także Główny Wykonawca w wielu grantach badawczych.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
10.00-11.00 28 września 2021 r

Efektywne partnerstwo dla innowacji – od pomysłu do sukcesu rynkowego

Współpraca biznesu z nauką przynosi pierwsze sukcesy. Nadal jednak dużo niezrozumienia po obu stronach wynikającego z braku świadomości potrzeb drugiej strony, budowania partnerstwa, a nie modelu „zamawiający” i „odbiorca usług”, ograniczonych form współpracy i krótkotrwałych projektów nastawionych na szybki sukces.

Z drugiej jednak strony na polskim rynku mamy coraz więcej przykładów innowacyjnych przedsięwzięć,
skomercjalizowanych badań, które wpływają na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.