speaker-photo

Grzegorz Gaża

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Członek Komisji Sejmowej ds. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz rozwoju elektromobilności i nowych technologii
Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw

Aktywnie działa na rzecz rozwoju regionu śląskiego, a także elektromobilności, ekologii, bezpieczeństwa energetycznego i promocji odnawialnych źródeł energii.  Ponad to intensywnie pracuje na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
13.00-14.00 Agenda Olivia Star SALA GDAŃSK

Partnerzy innowacji – synergia i komplementarność

Dyskusja poświęcona będzie efektywnemu wsparciu rozwoju innowacji i wynalazczości w Polsce.

Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele różnych instytucji wspierających rozwój innowacji, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą, a także przedstawią swoje plany i rekomendacje.