speaker-photo

Edyta Demby-Siwek

Dyrektor Departamentu Znaków Towarowych, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, polski oraz europejski rzecznik patentowy, ekspert w Urzędzie Patentowym RP. Obecnie zatrudniona na stanowisku dyrektora Departamentu Badań Znaków Towarowych. Wcześniej pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach  dotyczących problematyki znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz nieuczciwej konkurencji.

Graduated from the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. Polish and European patent attorney, expert at the Patent Office of the Republic of Poland. Currently Director of the Trademark Department. Previously, she worked in the Office of Competition and Consumer Protection. Speaker and lecturer at numerous conferences and trainings on trademark, industrial design and unfair competition issues.