speaker-photo

Dr Wioletta Rozpędek-Kamińska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

W 2014r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku biologia ze specjalizacją biologia eksperymentalna. W 2014r. rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Wojskowo – Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej, gdzie realizowała pracę doktorską pt.  „Inhibitory zależnej od stresu ER kinazy PERK jako potencjalne nowe podejście do terapii choroby Alzheimera” pod opieką prof. dr n. med. Ireneusza Majsterka. W 2019r. uzyskała stopień doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Obecnie Wioletta Rozpędek jest współautorem 21-den publikacji naukowych. Ponadto Wioletta Rozpędek jest aktywnym uczestnikiem licznych konferencji naukowych o charakterze krajowym oraz międzynarodowym. Wioletta Rozpędek jest kierownikiem grantu PRELUDIUM oraz badaczem w grancie OPUS, które zostały przyznane przez Narodowe Centrum Nauki. Podczas swojej dotychczasowej działalności naukowej była kierownikiem 3-ech grantów dla Młodych Naukowców przyznanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Obecnie Wioletta Rozpędek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W swojej pracy badawczej zajmuje się badaniem inhibitorów kinazy PERK, które w przyszłości mogą stanowić innowacyjną terapię stasowaną w leczeniu chorób nowotworowych oraz neurodegeneracyjnych.