speaker-photo

Dr Veronika Aleksandrovych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr n.med. Veronika Aleksandrovych ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Odessie (Ukraina) uzyskując tytuł lekarza medycyny oraz Wydziale Biologicznym Uniwersytetu Państwowego I.I.Miecznikowa w Odessie (Ukraina) specjalisty biologii (mikrobiologia, wirusologia). Następnie uzyskała specjalizację pierwszego stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa. W 2008 roku uczestniczyła w kursie Europejskiej Onkologicznej Szkoły (Ioannina, Grecja). Następnie ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Zagrzebiu (Chorwacja) w zakresie “USG w Ginekologii i Położnictwie”. Pracowała w oddziałach położnictwa, ginekologii i medycyny rozrodu.

Jest absolwentką dwóch studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w języku angielskim: “International PhD studies in medical sciences” oraz interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w ramach projektu ZintegrUJ. W 2019 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie pracuje w Katedrze Patofizjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

W ramach studiów uczestniczyła wielokrotnie w warsztatach, praktycznych kursach, konferencjach, letnich szkołach. W roku 2019 uzyskała FEBS YTF grant EFLC19-033, (Cambridge, UK) i odbyła krótkoterminowy staż w ramach  FEBS/EMBO Lecture Course: Molecular mechanisms of Tissue Injury, Repair and Fibrosis” (Spetses, Grecce).  Obecnie realizuje w Katedrze Patofizjologii swój projekt badawczy z NCN – konkurs PRELUDIUM – pt. „Badania nad zaburzeniami komórek śródmiąższowych typu Cajala (telocytów) w macicy, jako potencjalnym czynnikiem niepłodności u pacjentek z mięśniakowatością macicy” - nr projektu: K/PBM/000550, który został zakwalifikowany do finansowania na okres od 2018-2021. Jest kierownikiem projektu “Badania nad rozmieszczeniem i funkcją telocytów w przewodzie pokarmowym w modelu otyłości indukowanej dietą u szczurów” finansowanego przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

Ponadto opiekuje się laboratorium immunohistochemicznym i pracownią mikroskopową w Katedrze Patofizjologii UJ CM. Od 2019 uczestniczy w organizacji szkolenia dla osób prowadzących badania nad zwierzętami, które kilka razy w roku organizowane są w Katedrze Patofizjologii UJ CM.

Główną tematyką prowadzonych badań naukowych jest dystrybucja i rola komórek śródmiąższowych nazwanych telocytami w różnych narządach człowieka i zwierząt; ponadto ich rola w mechanizmach włóknienia i angiogenezy; jako potencjalnym czynnikiem niepłodności u kobiet. Dr Aleksandrovych w współpracuje z naukowcami z innych ośrodków; badając telocyty w chorobach różnych narządów, m.in. moczowodu, macicy, jajowodu i serca.

Dr Veronika Aleksandrovych jest autorem i współautorem 18 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych (6 z listy filadelfijskiej) oraz 1 rozdziału książki, 1 kolumny redaktora w zagranicznym czasopiśmie. Brała udział w 19 międzynarodowych konferencjach naukowych. Jako hobby Pani Doktor zajmuje się poezją (ponad 20 lat), przygotowała literacki opis fotograficznych projektów artystów, który został wydany w Mediolanie (Włochy). Jako lekarz medycyny i biolog dr Veronika Aleksandrovych stara się połączyć objawy kliniczne z wynikami laboratoryjnymi, żeby znaleźć optymalne rozwiązanie, które może być w przyszłości wykorzystane w leczeniu pacjentów.