speaker-photo

DR TOMASZ PERKOWSKI

Wiceprezes Zarządu, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Absolwent Central European University i studiów MBA. Stypendysta Open Society Institute, German Marshall Fund and Regional Environmental Center. Pełnił m.in. obowiązki wiceprzewodniczącego FP7 External Advisory Group “Research Potential”, współprzewodniczącego grupy roboczej Nauka i Technologia przy Polsko- Amerykańskiej Radzie ds. Innowacji, członka komitetu selekcyjnego programu „Top 500 Inovators”. Obecnie jest członkiem Zespołu Oceniającego ds.umiędzynarodowienia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W Fundacji odpowiada m.in. za kwestie inwestycji Seed i Venture Capital.