speaker-photo

Dr Piotr Pszczółkowski

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
Prezentacje moich tematów na Forum Inteligentnego Rozwoju