speaker-photo

DR PAWEŁ ZAWADZKI

CEO and co-founder, MNM Diagnostics Sp. z o.o.

Absolwent Biotechnologii UAM w Poznaniu, w 2009 roku ukończył interdyscyplinarne studia doktoranckie (Biologia, Chemia i Fizyka). Następnie rozpoczął kilkuletni staż po-doktorski w jednej z najleszych placówek badawczych na świecie – Uniwersytecie w Oksfordzie, na Wydziałach Biochemii, Fizyki oraz Onkologii. W 2017 powrócił do Poznania, aby założyć własną grupę badawczą, której celem jest zrozumienie procesów naprawczych DNA. Założyciel i lider firmy MNM Diagnostics, której zadaniem jest odszyfrowywanie informacji zawartych w ludzkim genomie w celu poprawy ludzkiego życia i zdrowia.