speaker-photo

Dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. uczelni

Kierownik projektu badawczego (Horyzont 2020) pt. Kruszywa z recyklingu do konstrukcji betonowych wykonanych w technologii druku 3D (Recycl3D)

Zatrudniony jest w Katedrze Inżynierii Budowlanej i Komunikacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. W roku 2017 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, a w 2021 tytuł doktora habilitowanego. Główne zainteresowania naukowe to nanotechnologia oraz technologia druku 3D w budownictwie.

Jest byłym stypendystą programu Marie Skłodowska-Curie Actions na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, w ramach którego opracował technologię druku 3D zrównoważonych betonów lekkich. Pełni funkcję kierownika projektu badawczego (Horyzont 2020) pt. Kruszywa z recyklingu do konstrukcji betonowych wykonanych w technologii druku 3D (Recycl3D) realizowanego wraz z partnerami z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Brazylii oraz Stanów Zjednoczonych.

W latach 2023 oraz 2022 znalazł się na liście „World’s TOP 2% Scientists” opracowywanego przez analityków z Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwo Elsevier oraz firmę analityczną SciTech Strategies.