speaker-photo

Dr Wioletta Rozpędek-Kamińska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr n. med. Wioletta Rozpędek-Kamińska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku biologia ze specjalizacją biologia eksperymentalna. Pracę doktorską realizowała w latach 2014-2019 na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej pod opieką prof. dr hab. n. med. Ireneusza Majsterka. Wioletta Rozpędek-Kamińska jest współautorem 24 publikacji naukowych oraz aktywnym uczestnikiem konferencji naukowych o charakterze krajowym oraz międzynarodowym. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W swojej pracy badawczej zajmuje się analizą niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK, które w przyszłości mogą stanowić innowacyjną terapię stosowaną w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych oraz nowotworowych.

Prezentacje moich tematów na poprzednich edycjach
11.10-13.30 28 września 2021 r

Scena otwarta: Naukowcy przyszłości - preludium innowacji

Blok tematyczny poświęcony „badaniom przyszłości”, które mają szansę wpłynąć na poprawę standardu życia
i rozwój gospodarki. Na trzech scenach – „Life Science”, „Tech Science” oraz „Social and Natural Science” – naukowcy zaprezentują wyniki swoich badań pod kątem ewentualnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.