speaker-photo

Dr n. med. Magdalena Fornczek-Wojciechowska

Pracownik naukowo-dydaktyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Urodzona 24 sierpnia 1985 roku w Łodzi. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2009 roku uzyskała tytuł magistra fizjoterapii, a w 2012 tytuł doktora nauk medycznych. Ponadto, w 2016 roku ukończyła Wyższą Szkołę Informatyki i Umiejętności w Łodzi, uzyskując tytuł inżyniera. Od 2012 roku do chwili obecnej pozostaje pracownikiem Uczelnianego Laboratorium Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik projektu: „Zastosowanie autorskiego systemu akcelerometrycznego w ocenie czasu reakcji żołnierza w zależności od rodzaju umundurowania i obecności ekwipunku”, finansowanego w ramach Inkubatora Innowacyjności+. Doświadczenie w zakresie zastosowania obiektywnych metod oceny ruchu i analizy biomechanicznej.