speaker-photo

Dr Monika Piwecka

Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk

Jest absolwentką Wydziału Biologii UAM w Poznaniu oraz stypendystą Prezydenta PAN za wybitne osiągnięcia naukowe realizowane jako doktorant w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Dr Piwecka odbyła 5-letni staż podoktorski w Max Delbrück Center for Molecular Medicine w Berlinie, podczas którego opublikowała wpływowy artykuł w prestiżowym czasopiśmie Science na temat aspektów funkcjonalnych niekodujących RNA zwanych circRNA.

Obecnie rozwija swój zespół w IBCh PAN, mając na celu poszerzenia wiedzy w pogranicza biologii RNA, biologii systemów i neurobiologii. Dr Piwecka prezentowała swoje badania na konferencjach międzynarodowych oraz współpracuje z polskimi i międzynarodowymi instytutami naukowymi. Jest współautorką 2 patentów międzynarodowych i 18 publikacji naukowych.